Przejdź do treści

Biuro Nabzdyk

Jak działają piaskownie?

Piaskownia to tak naprawdę kopalnia piasku, czyli miejsce jego odkrywkowego wydobycia oraz przetwórstwa. Jest to lokalizacja, która jest uprawniona do wydobywania kopalin tego typu. Samodzielne wydobywanie piasku bez posiadania koncesji, może grozić karą administracyjną. Piasek jest kruszywem naturalnym, które występuje w przyrodzie w dwóch formach… Czytaj dalej »Jak działają piaskownie?

Niwelacja terenu przy pomocy systemów laserowych

Niwelacja terenu jest niezbędną czynnością podczas budowy jakiejkolwiek nieruchomości oraz dróg. Związana jest z przygotowaniem gruntu pod wszelkie prace budowlane, ponieważ odpowiada za stabilność budynku. Z tego też powodu prace związane z niwelacją terenu powinny przeprowadzać doświadczone firmy, które wykorzystują najnowsze technologie. Do takich należą urządzenia pomiarowe oparte na systemach laserowych.

Czytaj dalej »Niwelacja terenu przy pomocy systemów laserowych

Prace ciężkimi maszynami, rozbiórki, roboty

Przygotowanie terenu pod budowę – krok po kroku

Planując budowę wymarzonego domu, należy najpierw kupić działkę. Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu własnego lokum oraz uzyskanie zgody na jego wzniesienie. Gdy już się to stanie, należy przejść do przygotowania terenu pod budowę. Jest to bardzo ważny element realizacji marzeń o domu, ponieważ w dużej mierze od jego prawidłowego wykonania zależy trwałość fundamentów.

Czytaj dalej »Przygotowanie terenu pod budowę – krok po kroku

Skąd bierze się beton towarowy?

Beton towarowy wytwarzany jest na węzłach betoniarskich. Produkt dostarcza się na plac budowy w betonowozach. W przypadku betonów półsuchych wykorzystuje się pojazdy samowyładowcze. Beton towarowy różni się od środka uzyskiwanego na budowie. Samodzielne przygotowanie betonu niesie niebezpieczeństwo uzyskania nieodpowiednich parametrów szczególnie w zakresie wytrzymałości. Co warto wiedzieć na temat betonu towarowego?

Czytaj dalej »Skąd bierze się beton towarowy?

Prace ciężkim sprzętem, kruszywa naturalne

Pojazdy i maszyny wykorzystywane w robotach ziemnych

Nie da się rozpocząć budowy bez właściwego przygotowania terenu. Warstwa gruntu musi zostać oddzielona, usunięta i przeniesiona w inne miejsce. Część robót ziemnych można zrealizować ręcznie, przy pomocy kilofa czy łopaty. Trudno jednak wyobrazić sobie budowę pozbawioną ciężkiego sprzętu. W tym wpisie omawianym podstawowe maszyny, które są używane przy robotach ziemnych.

Czytaj dalej »Pojazdy i maszyny wykorzystywane w robotach ziemnych

Podstawowe typy robót ziemnych

To niezbędny element procesu budowania nadziemnych obiektów, służą do prowadzenia instalacji oraz tworzenia podziemnych budowli. Są realizowane nie tylko w sektorze budowlanym, ale też górnictwie, a nawet zadaniach związanych z obronnością. Roboty ziemne, bo o nich mowa, pozwalają przygotować teren do dalszych prac wykorzystujących ciężki sprzęt. Oto najważniejsze informacje na temat robót ziemnych oraz ich klasyfikacji.

Czytaj dalej »Podstawowe typy robót ziemnych

Kruszywa największy wybór

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne są obecnie wykorzystywane na szeroką skalę, a zastosowanie znajdują przede wszystkim w budownictwie i przemyśle. Polska jest nie tylko znaczącym producentem kruszyw, ale i istotnym ich użytkownikiem. Znaczącą część produkcji stanowią przede wszystkim kruszywa żwirowo-piaskowe, pozostała część dotyczy kruszyw łamanych, produkowanych ze skał litych.

Czytaj dalej »Zastosowanie kruszyw naturalnych

Prace rozbiórkowe, wyburzanie ciężkim sprzętem

Jak powstają place wiertnicze?

Teren, na którym realizowane będą prace wiertnicze, musi zostać odpowiednio przygotowany zarówno w celu umożliwienia wjazdu ciężkim sprzętem i sprawnego realizowania zadań przez pracowników, jak i z uwzględnienie wszystkich względów bezpieczeństwa. Już na tym etapie konieczne jest opracowanie szczegółowego planu działania. Place wiertnicze powinny być dostosowane do specyfiki prowadzonych na nich działań, co wymaga nie tylko sporej wiedzy i umiejętności, ale i zastosowania odpowiednich materiałów.

Czytaj dalej »Jak powstają place wiertnicze?

Kruszywa naturalne prosto od producenta

Rodzaje kruszyw naturalnych

Kruszywa to podstawowy surowiec, który od wieków wykorzystywany był przede wszystkim w budownictwie, głównie kubaturowym, liniowym (np. drogi), a także do produkcji różnego rodzaju betonów i zapraw. Mianem kruszywa określamy materiały ziarniste, które ze względu na pochodzenie możemy podzielić na naturalne, sztuczne i z recyklingu. W tym artykule skupimy się przede wszystkim na kruszywach naturalnych.

Czytaj dalej »Rodzaje kruszyw naturalnych