Przejdź do treści

Roboty ziemne

Nasza firma oferuje swoim Klientom wykonywanie robót ziemnych w pełnym zakresie. Proponujemy zarówno przygotowanie terenu pod inwestycje kubaturowe, jak i prace związane z budową dróg i wykonaniem konstrukcji ziemnych. Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym obejmującym koparki, urządzenia do profilowania i utwardzania nawierzchni, a także pojazdy zapewniające transport na placach budów w postaci rozmaitych wodzideł technologicznych. Mamy również flotę samochodów ciężarowych, które ułatwiają przemieszczanie mas ziemi lub kruszyw budowlanych na większe odległości. W ramach prac ziemnych możemy również zaoferować zagęszczanie gruntu, a dzięki własnej betoniarni także dostarczanie odpowiednich stabilizatorów oraz innych materiałów. Nasza firma gwarantuje szybkie i terminowe wykonywanie wszystkich robót ziemnych. Zatrudniamy wyłączenie wykwalifikowanych pracowników, w tym bardzo doświadczonych operatorów, którzy są w stanie przeprowadzić wszystkie czynności bardzo sprawnie i fachowo.

Roboty ziemne Grupa Nabzdyk

Niwelacja terenu

Wykonujemy kompleksowe niwelacje terenu przy przygotowaniu miejsca pod fundamenty lub budowę dróg i ulic. Zajmujemy się usuwaniem nierówności i oczyszczaniem placów pod budowę. Pozbywamy się resztek różnych obiektów i roślinności. Zbieramy humus oraz w razie potrzeby wykonujemy prace przy zagęszczaniu gruntu. Obsługujemy inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne, a także takie, które są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub różne instytucje państwowe.

Wykopy i odwodnienia

Realizujemy wykopy pod fundamenty, a także prace związane z budową infrastruktury. Podejmujemy się realizacji zleceń na przygotowanie terenu do układania instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych lub energetycznych. Przygotowujemy wykopy pod odwodnienia budynków i innych obiektów. Zajmujemy się także kopaniem pod wszelkiego rodzaju zbiorniki, oczyszczalnie ścieków czy infrastrukturę związaną z basenami, stawami czy innymi budowlami hydrotechnicznymi.

Budowa dróg

Nabzdyk specjalizuje się w robotach ziemnych oraz budowie dróg. Zajmujemy się przygotowaniem terenu pod inwestycje drogowe. Prowadzimy precyzyjne niwelacje i formowanie terenu przy wykorzystaniu systemów laserowych 2D i 3D. Profilujemy odpowiednio i zagęszczamy nasypy, wykonujemy utwardzanie podbudów, a także przygotowujemy wszystkie potrzebne warstwy. Poza pracami związanymi z przygotowaniem terenu pod drogi oferujemy także kruszywa budowlane, w tym żwiry różnego rodzaju. Mamy doświadczenie w ulepszaniu nawierzchni dróg gruntowych i budowie dróg utwardzonych.