Przejdź do treści

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa największy wybór

Kruszywa naturalne są obecnie wykorzystywane na szeroką skalę, a zastosowanie znajdują przede wszystkim w budownictwie i przemyśle. Polska jest nie tylko znaczącym producentem kruszyw, ale i istotnym ich użytkownikiem. Znaczącą część produkcji stanowią przede wszystkim kruszywa żwirowo-piaskowe, pozostała część dotyczy kruszyw łamanych, produkowanych ze skał litych.

Wysokie zapotrzebowanie na kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne wykorzystywane są przede wszystkim do betonów i wyrobów betonowych, zapraw i tzw. chemii budowlanej, mieszanek mineralno-asfaltowych. Z ich zastosowaniem tworzy się warstwy nośne i ścieralne nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów itp., a także podbudów drogowych, pasów startowych, parkingów itp. Używane są przy wykonywaniu warstw mrozochronnych, filtracyjnych itp., a także w budownictwie kolejowym (podsypka itp.), przy robotach ziemnych (nasypy, wykopy, mury oporowe itp.), budownictwie wodnym oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

Specyfika i zastosowanie kruszyw żwirowo-piaskowych

Kruszywa żwirowo-piaskowe w zdecydowanej większości są wykorzystywane w budownictwie do produkcji różnego rodzaju betonów i wyrobów betonowych, głównie betonu towarowego, prefabrykatów i innych wyrobów betonowych, suchych mieszanek i tzw. chemii budowlanej.

Produkcja betonów i wyrobów betonowych zgodnie z tradycyjnymi metodami odbywa się przede wszystkim z zastosowaniem mieszanek i pospółek, jednak ze względu na rosnące potrzeby coraz częściej używa się do tych celów również żwirów i – uzupełniająco – piasków kwalifikowanych (uszlachetnionych).

Piaski klasyfikowane i nieklasyfikowane (czyli niesortowane) są obecnie w większości zużywane w budownictwie drogowym, m.in. do podbudów, oraz w innych robotach inżynierskich. Używane są do produkcji m.in. zapraw budowlanych, suchych mieszanek i betonów komórkowych.

Przykłady zastosowania kruszyw łamanych

Kruszywa łamane znajdują zastosowanie przede wszystkim w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie kubaturowym. To właśnie w tych dziedzinach zauważalne jest największe zużycie tych kruszyw naturalnych. W mniejszym stopniu wykorzystuje się je w budownictwie kubaturowym (zastosowanie do produkcji betonów wysokiej klasy).