Przejdź do treści

Budowa placów wiertniczych

Nasza firma specjalizuje się w budowie placów wiertniczych na potrzeby prowadzenia badań geologicznych. Naszym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do ustawienia urządzeń wiertniczych i ich późniejszej eksploatacji. Przy wykonywanych pracach wykorzystujemy wytwarzane z użyciem naszej własnej betoniarni płyty drogowe. Współpracowaliśmy z firmami geologicznymi przy przygotowaniu ponad 200 odwiertów, zajmując się utwardzaniem placów wiertniczych do poszukiwań gazu ziemnego i złóż miedzi.

Przygotowanie terenu pod wiertnię

Przygotowanie terenu pod wiertnię polegające na ułożeniu odpowiedniej nawierzchni jest niezbędne, by można było przystąpić do prac. Wykonywanie wierceń niezbędnych do badań geologicznych wymaga wykonywania otworów o znacznej głębokości i często sporej średnicy. Do przeprowadzenia tego rodzaju robót niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, w skład którego wchodzi nie tylko sama wiertnica, ale również cała infrastruktura. Rozstawiane są kontenery z agregatami, pompami, osprzętem sterującym, albo pomieszczeniami zaplecza. Urządzenia wiertnicze oraz potrzebny osprzęt są dość duże i ciężkie. Do prawidłowej ich eksploatacji jest potrzebna stabilna i trwała nawierzchnia. Jest ona niezbędna już na etapie rozstawiania urządzeń, do czego zwykle angażowane są platformy transportowe i dźwigi.

Montaż i demontaż infrastruktury na potrzeby firm wiertniczych

Obsługa placów utwardzanych na potrzeby firm wiertniczych wymaga zarówno montażu, jak i demontażu infrastruktury. Urządzenia wiertnicze są wykorzystywane do prowadzenia badań poszukiwawczych lub rozpoznawczych. Są więc potrzebne w danej lokalizacji tylko przez czas niezbędny do zakończenia prac. Po tym okresie zwykle są kierowane do innych zadań, a pozostałe wyposażenie musi być zdemontowane. Firma Bzdyk zajmuje się kompleksową obsługą tego procesu usuwając rozłożoną nawierzchnię i zabierając użyte płyty drogowe.