Przejdź do treści

Zasady bezpieczeństwa przy wyburzeniach

Prace wyburzeniowe

Wszelkie prace wyburzeniowe, nawet te wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, uznaje się za potencjalnie niebezpieczne. Zagrożeń jest wiele i zaliczamy do nich m.in. możliwość upadku z wysokości, uszkodzenia ciała, podrażnienie błon śluzowych itd.

Oczywiście są to tylko najbardziej oczywiste przykłady niebezpieczeństw, gdyż w praktyce jest ich znacznie więcej, w tym również takie, które trudno jest przewidzieć wcześniej. Z tego też powodu wszyscy pracownicy biorący udział przy wyburzeniach muszą bezwzględnie stosować się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Jak przygotować się do prac wyburzeniowych pod kątem bezpieczeństwa?

Przede wszystkim należy pamiętać, że w pracach wyburzeniowych mogą brać udział odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają do tego niezbędne umiejętności, sprzęt, a także wiedzę z zakresu zasad BHP. Bez względu na zastosowaną metodę wyburzeniową, konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją projektową obiektu, a także opracowanym wcześniej planem postępowania. Wszystkie osoby przebywające na miejscu wyburzenia muszą posiadać specjalistyczny sprzęt ochronny.

Teren, na którym prowadzone są prace wyburzeniowe, musi być ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Budynek trzeba odłączyć od wszystkich sieci przesyłowych, w tym od sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, cieplnej i innych. Każdy z pracowników przebywających na terenie realizowanych prac musi dokładnie wiedzieć, kiedy, jak i który z elementów będzie rozbierany, a także jakie są jego podstawowe obowiązki.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas rozbiórki

Podczas realizacji prac wyburzeniowych konieczne jest postępowanie zgodnie z wcześniej opracowanym planem, wiedzą, a także zdrowym rozsądkiem. Prace nie mogą odbywać się na kilku kondygnacjach jednocześnie. Regularnie należy usuwać gruz z wyższych kondygnacji przy pomocy urządzeń ograniczających zapylenie. Bezwzględnie nie wolno zrzucać z wysokości ciężkich przedmiotów bezpośrednio do kontenerów na ziemi. Niedopuszczalne jest też burzenie ścian poprzez ich podkopywanie czy podcinanie.

Roboty wyburzeniowe mogą być prowadzone wyłącznie przy świetle dziennym. Jednocześnie nie powinien wiać wówczas zbyt intensywny wiatr, gdyż istnieje ryzyko niekontrolowanego zawalenia się budynku.