Przejdź do treści

Niwelacja terenu przy pomocy systemów laserowych

Niwelacja terenu jest niezbędną czynnością podczas budowy jakiejkolwiek nieruchomości oraz dróg. Związana jest z przygotowaniem gruntu pod wszelkie prace budowlane, ponieważ odpowiada za stabilność budynku. Z tego też powodu prace związane z niwelacją terenu powinny przeprowadzać doświadczone firmy, które wykorzystują najnowsze technologie. Do takich należą urządzenia pomiarowe oparte na systemach laserowych.


Na czym polega niwelacja terenu?

Niwelacja to proces, który polega na wyznaczaniu różnic między kilkoma punktami terenu. W praktyce oznacza to, że geodeta określa wysokość gruntów, sporządza przebieg warstwic na mapach oraz oznacza pochyłe i poziome powierzchnie. Takie działanie ma na celu stworzenie profilu terenu, który określa wzniesienia, dołki, nachylenie lub inne elementy. Na podstawie powstałego obrazu wiadomo, którą część działki należy wyrównać i w jakim zakresie można określić położenie budynku względem drogi. Roboty ziemne i niwelacja terenu jest niezbędna również podczas budowy dróg. To za jej pomocą tworzy się informacje o profilu budowanej drogi.


Jak odbywa się niwelacja przy użyciu systemów laserowych?

Niwelator laserowy to urządzenie niezwykle precyzyjne podczas określania cech charakterystycznych danego terenu. Pomiary za pomocą niwelatora laserowego oparte są o dobrze widoczną i czerwoną wiązkę lasera. Z tego powodu technologa systemów laserowych pozwala na dokładną pracę nawet na dużych odległościach. Za pomocą wiązki lasera wyznacza się płaszczyznę pionową, poziomą, pochyloną, a nawet w niektórych przypadkach określa się kąty proste. Nowoczesne niwelatory wykorzystujące laser posiadają funkcję samodzielnego poziomowania przed rozpoczęciem prac. Jest to duże ułatwienie dla geodetów. Ponadto podczas niwelacji terenu przy użyciu technologii laserowej nie są potrzebne dwie osoby, jak w przypadku niwelatora optycznego.

Po wykonaniu niwelacji terenu następuje jego wyrównanie i kształtowanie. Nasza firma nie tylko wykorzystuje nowoczesne technologie systemów laserowych, ale również oferuje roboty ziemne takie jak wykopy pod fundamenty i odwodnienia, wyrównanie terenu lub budowę dróg.