Przejdź do treści

DROGBET Grupa Nabzdyk

Drogbet Grupa Nabzdyk to kolejna gałąź w Grupie Nabzdyk zajmująca się budową dróg asfaltowych oraz betonowych. W związku z rozszerzeniem usług o kompleksowe budowy dróg, parkingów, placów (asfaltowych jak i betonowych) postanowiliśmy utworzyć nową firmę: Drogbet – Grupa Nabzdyk .

Ciągła chęć rozwoju oraz zbierane przez lata doświadczenie jako podwykonawcy przy budowie dróg skłoniło nas do rozszerzenia oferty o układanie również betonu asfaltowego czy jak to woli zwyczajnie ,,asfaltu”.

Nasz park maszynowy został powiększony o nowoczesną układarkę – rozściełacz Vogele 1800-3i jak również specjalistyczne walce stalowe od 2,5 do 11 ton.

W najbliższym czasie chcemy również wprowadzić do oferty beton wałowany typu RCC, który ma być alternatywą dla asfaltu, jak również możliwością przy budowie dróg uniknięcia koleinowania po kilku letnim czasie eksploatacji.

Jest to również jak najbardziej zalecana forma przy budowie parkingów czy placów do składowania choćby towarów ciężkich.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracach ziemnych , budowie warstw konstrukcyjnych, jak również przy produkcji betonów zarówno konstrukcyjnych, czy prefabrykacji pozwala nam być krok przed konkurencją.