Przejdź do treści

Prace ziemne na terenie hali wysokiego składowania

Jednym z projektów, którym zajmowaliśmy się w tym tygodniu były prace ziemne na terenie budowy hali wysokiego składowania w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wańkowicza. Nasze prace w pierwszej kolejności polegały na oczyszczeniu działki z krzewów, a następnie na zebraniu humusu oraz torfu, który znajdował się pod warstwą gleby. Niestety problemem przy tej realizacji okazały się zastane warunki gruntowe.

Z głównym wykonawcą podjęliśmy decyzję, aby na spodzie wbudować stabilizację betonową RM5. Jej celem jest częściowe zatrzymanie wody i wzmocnienie gruntu. Następnie na warstwie 20 cm stabilizacji został nasypany piasek i nastąpiło zagęszczanie podłoża. W tym miejscu umiejscowione będą fundamenty.

Przeprowadzone prace ziemne pozwoliły wzmocnić podłoże, dzięki czemu unikniemy pęknięć w fundamentach, a sam obiekt będzie stanowił stabilną konstrukcję. Tego typu zdarzenia mogłyby doprowadzić do samoczynnego “przemieszczania się” obiektu, a następnie doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej.

Jak widzicie nie tylko znamy się dobrze na samym betonie, ale również na pracach ziemnych, których celem jest przygotowanie podłoża do kolejnych etapów budowy. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie oraz rozbudowany park maszynowy.